Thông báo
Thông báo từ Học Viện
Thông báo từ phòng GV
Lịch học, danh sách
Lịch học theo kỳ
Lịch học lại lớp riêng
Danh sách lớp
Ngừng học, thôi học, tiếp nhận SV
Lịch thi
Lịch thi, thi lại học kỳ
Lịch thi các lớp riêng
DS SV đủ điều kiện dự thi
Kết quả học tập
Kết quả thi, thi lại
Kết quả học tập, kỳ học, năm học
Miễn học, miễn thi
Thực tập tốt nghiệp
Kế hoạch thực tập, tốt nghiệp
Lịch ôn tập, thi, bảo vệ tốt nghiệp
Thủ tục, quyết định, danh sách tốt nghiệp
Thông tin văn bằng, phát bằng
Chính trị và Công tác Sinh viên
Thông báo
Hướng dẫn thủ tục
Trợ cấp, miễn giảm
Khen thưởng – kỷ luật
Kết quả rèn luyện HSSV
Học bổng KKHT
NCKH, tư vấn, hỗ trợ
Thông tin NCKH của SV
Việc làm, học bổng, hỗ trợ
Thông tin đào tạo, bồi dưỡng
Trao đổi, hỏi đáp
Văn bản
Quy định của nhà nước, Bộ GD&ĐT
Quy định, hướng dẫn của HV
Văn bản, quy định về học phí đào tạo
Các biểu mẫu thường dùng
Tin mới
Thông báo: Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2010–2014 (Cơ sở đào tạo Hà Nội) (11/9/2014 )
Phòng Giáo vụ thông báo về danh sách sinh viên đủ/chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp của sinh viên các lớp hệ đại học chính quy khóa 2010-2014 (D10) cơ sở Hà Nội, cụ thể như sau
Lịch thi phụ học kỳ 2 năm học 2013-2014 (cập nhật lịch thi bổ sung 08.09.2014) (9/9/2014 )
P. Giáo vụ thông báo Lịch thi kỳ thi phụ cho khóa 2012, 2013 (dành cho các đối tượng hoãn thi lần 1 có phép, chậm nộp học phí và đã nộp đơn tại TT Khảo thí)và các đối tượng khác
Thông báo V/v: Ban hành Thời khóa biểu Khóa 2014 (nhập học đợt 1) - Học kỳ 1, năm học 2014-2015 (9/9/2014 )
Phòng Giáo vụ thông báo Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2014-2015 của các lớp khóa 2014 (nhập học đợt 1) kèm theo.
THÔNG BÁO Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên năm học 2014-2015 (9/9/2014 )
Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh viên của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp lại, đổi thẻ sinh viên (thẻ cứng plastic) năm học 2014-2015 như sau:
Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ phụ (Kỳ hè) năm học 2013-2014 (6/9/2014 )
Phòng Giáo vụ thông báo: lịch thi lần 2 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2013-2014 của các đối tượng sinh viên: lớp niên chế, Liên thông khóa 2013 và sinh viên các lớp tín chỉ vắng thi lần 1 có phép...
Thông báo
Lịch thi
Kết quả học tập
NCKH, tư vấn, hỗ trợ