Thông báo
Thông báo từ Học Viện
Thông báo từ phòng GV
Lịch học, danh sách
Lịch học theo kỳ
Lịch học lại lớp riêng
Danh sách lớp
Ngừng học, thôi học, tiếp nhận SV
Lịch thi
Lịch thi, thi lại học kỳ
Lịch thi các lớp riêng
DS SV đủ điều kiện dự thi
Kết quả học tập
Kết quả thi, thi lại
Kết quả học tập, kỳ học, năm học
Miễn học, miễn thi
Thực tập tốt nghiệp
Kế hoạch thực tập, tốt nghiệp
Lịch ôn tập, thi, bảo vệ tốt nghiệp
Thủ tục, quyết định, danh sách tốt nghiệp
Thông tin văn bằng, phát bằng
Chính trị và Công tác Sinh viên
Thông báo
Hướng dẫn thủ tục
Trợ cấp, miễn giảm
Khen thưởng – kỷ luật
Kết quả rèn luyện HSSV
Học bổng KKHT
NCKH, tư vấn, hỗ trợ
Thông tin NCKH của SV
Việc làm, học bổng, hỗ trợ
Thông tin đào tạo, bồi dưỡng
Trao đổi, hỏi đáp
Văn bản
Quy định của nhà nước, Bộ GD&ĐT
Quy định, hướng dẫn của HV
Văn bản, quy định về học phí đào tạo
Các biểu mẫu thường dùng
Tin mới
Thông báo: Danh sách và TKB học Giáo dục quốc phòng - an ninh tại Học Viện (18/10/2016 )
Phòng Giáo vụ thông báo:Danh sách và TKB học Giáo dục QP tại Học Viện. Đối tượng: Bao gồm các sinh viên khuyết tật được miễn học phần thực hành đang học tập tại Học viện...
Thông báo: V/v Thu học phí kỳ I năm học 2016-2017 các lớp ĐH-CĐ, LTCQ (14/10/2016 )
Căn cứ kế hoạch học tập kỳ I năm học 2016-2017 của các lớp Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2012, 2013; 2014;2015 Liên thông Cao đẳng- Đại học chính quy khóa 2014; 2015. Học viện thông báo Kế hoạch thu học phí kỳ I năm học 2016-2017 như sau:
Thông báo V/v: Tổ chức học các học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp (13/10/2016 )
Kế hoạch tổ chức học và thi một số học phần chuyên môn để tích lũy đủ số tín chỉ quy định theo chương trình đào tạo đối với sinh viên học theo học chế tín chỉ D12CN, D12VT, D12DT, D12 PT, L14CN, L14VT, Cập nhật thời khóa biểu, danh sách lớp (08/10/2016)...
Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên đợt tháng 10/2016 (7/10/2016 )
Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp của Học viện ngày 07/10/2016 về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2016 đối với: sinh viên hệ chính quy khóa trước đã hoàn thành trả nợ môn học, phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (GCNTN) tạm thời, bảng điểm học tập toàn khóa và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của các lớp trên như sau:
Thông báo: V/v Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Liên thông CĐ–ĐH khóa 2014 ngành VT, CNTT (lớp L14VT, L14CNTT) (7/10/2016 )
Phòng Giáo vụ thông báo về điều kiện, kế hoạch và hình thức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với các lớp hệ Liên thông CĐ-ĐH khóa 2014 ngành Kỹ thuật Điện tử truyền thông và Công nghệ thông tin như sau:
Thông báo
Lịch học, danh sách
Lịch thi
Kết quả học tập
Thực tập, tốt nghiệp
NCKH, tư vấn, hỗ trợ