Thông báo
Thông báo từ Học Viện
Thông báo từ phòng GV
Lịch học, danh sách
Lịch học theo kỳ
Lịch học lại lớp riêng
Danh sách lớp
Ngừng học, thôi học, tiếp nhận SV
Lịch thi
Lịch thi, thi lại học kỳ
Lịch thi các lớp riêng
DS SV đủ điều kiện dự thi
Kết quả học tập
Kết quả thi, thi lại
Kết quả học tập, kỳ học, năm học
Miễn học, miễn thi
Thực tập tốt nghiệp
Kế hoạch thực tập, tốt nghiệp
Lịch ôn tập, thi, bảo vệ tốt nghiệp
Thủ tục, quyết định, danh sách tốt nghiệp
Thông tin văn bằng, phát bằng
Chính trị và Công tác Sinh viên
Thông báo
Hướng dẫn thủ tục
Trợ cấp, miễn giảm
Khen thưởng – kỷ luật
Kết quả rèn luyện HSSV
Học bổng KKHT
NCKH, tư vấn, hỗ trợ
Thông tin NCKH của SV
Việc làm, học bổng, hỗ trợ
Thông tin đào tạo, bồi dưỡng
Trao đổi, hỏi đáp
Văn bản
Quy định của nhà nước, Bộ GD&ĐT
Quy định, hướng dẫn của HV
Văn bản, quy định về học phí đào tạo
Các biểu mẫu thường dùng
Tin mới
Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 4 tháng 12/2016 (8/12/2016 )
Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo Hà Nội đợt 4, tháng 12 năm 2016. Cập nhật Danh sách sinh viên thi lại tốt nghiệp và mới đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.
Kế hoạch thi các học phần thay thế tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2016-2017 (8/12/2016 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi các học phần thay thế tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2016-2017, Cập nhật lịch thi L14VT (điều chỉnh) 08/12/2016), cụ thể như sau:
Thông báo: V/v Danh sách phân lớp chuyên ngành D13DT, D14PT (5/12/2016 )
Phòng Giáo vụ thông báo:Danh sách phân lớp chuyên ngành của sinh viên viên các lớp đại học chính quy khóa 2013 ngành Điện - Điện tử, khóa 2014 ngành Đa phương tiện từ học kỳ 2 năm học 2016-2017, cụ thể sinh viên download file kèm.
Thông báo: V/v Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2016-2017 (5/12/2016 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2016-2017, cập nhật lịch thi phòng máy, lịch thi khóa 2016 cụ thể như sau:
Thông báo: V/v Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm, trả hồ sơ HSSV tháng 11/2016 (1/12/2016 )
Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp của Học viện ngày 25/11/2016 về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 11/2016 đối với: sinh viên hệ chính quy khóa trước đã hoàn thành trả nợ môn học, phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (GCNTN) tạm thời, bảng điểm học tập toàn khóa và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của các lớp trên như sau:
Thông báo
Lịch học, danh sách
Lịch thi
Kết quả học tập
Thực tập, tốt nghiệp
NCKH, tư vấn, hỗ trợ