Thông báo
Thông báo từ Học Viện
Thông báo từ phòng GV
Lịch học, danh sách
Lịch học theo kỳ
Lịch học lại lớp riêng
Danh sách lớp
Ngừng học, thôi học, tiếp nhận SV
Lịch thi
Lịch thi, thi lại học kỳ
Lịch thi các lớp riêng
DS SV đủ điều kiện dự thi
Kết quả học tập
Kết quả thi, thi lại
Kết quả học tập, kỳ học, năm học
Miễn học, miễn thi
Thực tập tốt nghiệp
Kế hoạch thực tập, tốt nghiệp
Lịch ôn tập, thi, bảo vệ tốt nghiệp
Thủ tục, quyết định, danh sách tốt nghiệp
Thông tin văn bằng, phát bằng
Chính trị và Công tác Sinh viên
Thông báo
Hướng dẫn thủ tục
Trợ cấp, miễn giảm
Khen thưởng – kỷ luật
Kết quả rèn luyện HSSV
Học bổng KKHT
NCKH, tư vấn, hỗ trợ
Thông tin NCKH của SV
Việc làm, học bổng, hỗ trợ
Thông tin đào tạo, bồi dưỡng
Trao đổi, hỏi đáp
Văn bản
Quy định của nhà nước, Bộ GD&ĐT
Quy định, hướng dẫn của HV
Văn bản, quy định về học phí đào tạo
Các biểu mẫu thường dùng
Tin mới
Thông báo: Kết quả xử lý đơn đăng ký ghọc ghép học lại, học cải thiện học kỳ 2 năm học 2015-2016 (1/2/2016 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Kết quả xử lý đơn đăng ký ghọc ghép học lại, học cải thiện học kỳ 2 năm học 2015-2016 (cập nhật 01/02/2016), cụ thể như sau:
Thông báo: Về việc Cấp bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng đợt tháng 1/2016 (26/1/2016 )
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, thông báo cấp bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chính quy khóa trước trả nợ của toàn Học viện, cụ thể:
Thông báo: Thời khóa biểu giảng dạy học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016 (14/1/2016 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Thời khóa biểu giảng dạy và học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016 (dự kiến) của sinh viên hệ cao đẳng, đại học, liên thông chính quy khóa 2012, 2013,2014,2015 - (cập nhật 01/02/2016)...
Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký học lại, cải thiện, học hai văn bằng trong học kỳ II năm học 2015-2016 (8/1/2016 )
Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016; căn cứ Quy chế, Quy định đào tạo hiện hành; Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký học ghép lớp trong học kỳ II năm học 2015-2016 cho sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy, như sau:
Thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2015-2016 (5/12/2016 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2015-2016 của sinh viên các lớp tín chỉ khóa 2012, 2013, 2014 tại cơ sở đào tạo Hà Nội, Cập nhật điều chỉnh lịch thi học kỳ 1 các lớp CĐ,ĐH,Liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2015(05/01/2016), cụ thể:
Lịch học, danh sách
Lịch thi
Thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2015-2016 (5/12/2016 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2015-2016 của sinh viên các lớp tín chỉ khóa 2012, 2013, 2014 tại cơ sở đào tạo Hà Nội, Cập nhật điều chỉnh lịch thi học kỳ 1 các lớp CĐ,ĐH,Liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2015(05/01/2016), cụ thể:

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2014-2015 (7/9/2015 )
Lịch thi thi lần 2, lịch thi phụ học kỳ 2 năm học 2014-2015 (13/8/2015 )
Kế hoạch thi lại tiếng anh (do lỗi ngân hàng câu hỏi thi) khóa 2014 học kỳ 2 năm học 2014-2015 ( )
Lịch thi học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2014-2015 (21/7/2015 )
Kết quả học tập
NCKH, tư vấn, hỗ trợ