Thông báo
Thông báo từ Học Viện
Thông báo từ phòng GV
Lịch học, danh sách
Lịch học theo kỳ
Lịch học lại lớp riêng
Danh sách lớp
Ngừng học, thôi học, tiếp nhận SV
Lịch thi
Lịch thi, thi lại học kỳ
Lịch thi các lớp riêng
DS SV đủ điều kiện dự thi
Kết quả học tập
Kết quả thi, thi lại
Kết quả học tập, kỳ học, năm học
Miễn học, miễn thi
Thực tập tốt nghiệp
Kế hoạch thực tập, tốt nghiệp
Lịch ôn tập, thi, bảo vệ tốt nghiệp
Thủ tục, quyết định, danh sách tốt nghiệp
Thông tin văn bằng, phát bằng
Chính trị và Công tác Sinh viên
Thông báo
Hướng dẫn thủ tục
Trợ cấp, miễn giảm
Khen thưởng – kỷ luật
Kết quả rèn luyện HSSV
Học bổng KKHT
NCKH, tư vấn, hỗ trợ
Thông tin NCKH của SV
Việc làm, học bổng, hỗ trợ
Thông tin đào tạo, bồi dưỡng
Trao đổi, hỏi đáp
Văn bản
Quy định của nhà nước, Bộ GD&ĐT
Quy định, hướng dẫn của HV
Văn bản, quy định về học phí đào tạo
Các biểu mẫu thường dùng
Tin mới
Lịch thi học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2014-2015 (22/7/2015 )
Phòng Giáo vụ thông báo:Lịch thi học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2014-2015, Cụ thể như sau:
Lịch thi thi lần 2, lịch thi phụ học kỳ 2 năm học 2014-2015 (15/7/2015 )
Phòng Giáo vụ thông báo:Lịch thi thi lần 2 kỳ 2 các lớp D11; Lịch thi phụ học kỳ 2 dành cho sinh viên các lớp tín chỉ, điều chỉnh lịch thi môn Nhập môn CNPM (22/07/2015), cụ thể như sau:
Thông báo V/v: Lịch giảng, danh sách sinh viên học kỳ phụ năm học 2014-2015 (Học kỳ hè) (1/7/2015 )
Phòng Giáo vụ: Thông báo Lịch giảng và danh sách các lớp môn học được tổ chức trong học kỳ phụ năm học 2014-2015 (Học kỳ hè: Cập nhật TKB và danh sách ngày 01/7/2015
Thông báo kế hoạch nghỉ hè, thi lại học kỳ 2 năm học 2014-2015, lịch học đầu kỳ 1 năm học 2015-2016 (16/6/2015 )
Học viện thông báo tới các lớp sinh viên hệ chính quy đang học tại Cơ sở Hà Đông về Kế hoạch nghỉ hè, thi lại học kỳ 2 năm học 2014-2015 và các thông tin hướng dẫn liên quan tới công tác GV-HSSV, lịch học đầu học kỳ 1 năm học 2015-2016 như sau:
Thông báo: Công bố thời khóa biểu học tập (dự kiến) học kỳ 1 năm học 2015-2016 (16/6/2015 )
Công bố Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2015-2016 của các khóa hệ tín chỉ (D12, C13, D13, C14, D14, E12, E13, E14, L14) tại cơ sở đào tạo Hà Nội, (cập nhật điều chỉnh bổ sung giảng viên, lịch học 1 số lớp môn học 10/07/2015), cụ thể như sau:
Thông báo
Lịch học, danh sách
Kết quả học tập
NCKH, tư vấn, hỗ trợ