Thông báo
Thông báo từ Học Viện
Thông báo từ phòng GV
Lịch học, danh sách
Lịch học theo kỳ
Lịch học lại lớp riêng
Danh sách lớp
Ngừng học, thôi học, tiếp nhận SV
Lịch thi
Lịch thi, thi lại học kỳ
Lịch thi các lớp riêng
DS SV đủ điều kiện dự thi
Kết quả học tập
Kết quả thi, thi lại
Kết quả học tập, kỳ học, năm học
Miễn học, miễn thi
Thực tập tốt nghiệp
Kế hoạch thực tập, tốt nghiệp
Lịch ôn tập, thi, bảo vệ tốt nghiệp
Thủ tục, quyết định, danh sách tốt nghiệp
Thông tin văn bằng, phát bằng
Chính trị và Công tác Sinh viên
Thông báo
Hướng dẫn thủ tục
Trợ cấp, miễn giảm
Khen thưởng – kỷ luật
Kết quả rèn luyện HSSV
Học bổng KKHT
NCKH, tư vấn, hỗ trợ
Thông tin NCKH của SV
Việc làm, học bổng, hỗ trợ
Thông tin đào tạo, bồi dưỡng
Trao đổi, hỏi đáp
Văn bản
Quy định của nhà nước, Bộ GD&ĐT
Quy định, hướng dẫn của HV
Văn bản, quy định về học phí đào tạo
Các biểu mẫu thường dùng
Tin mới
Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2014-2015 (17/4/2015 )
Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2014-2015 của sinh viên các lớp Đại học, cao đẳng khóa 2012, 2013 (D12, D13, C12,C13) ; Đại học chính quy khóa 2011 (D11); sinh viên các lớp liên thông cao đẳng - đại học khóa 2013 (L13); sinh viên các lớp chất lượng cao E12, E13. Cụ thể như sau:
Thông báo V/v: Tổ chức học trong học kỳ phụ năm học 2014-2015 (Học kỳ hè) (8/4/2015 )
Phòng Giáo vụ: Thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ phụ cho sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy và những sinh viên các khóa trước còn nợ môn chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp nhưng còn thời gian đào tạo...
Thông báo: V/v xét điều kiện dự thi, làm Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2011–2015 ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán (Cơ sở đào tạo Hà Nộ (6/4/2015 )
Phòng Giáo vụ thông báo về điều kiện, kế hoạch và hình thức dự thi tốt nghiệp của các sinh viên hệ Đại học chính quy niên khóa 2011-2015 ngành Quản trị kinh doanh và Kế toán như sau:
Kế hoạch: V/v Tổ chức hướng dẫn ôn tập kiến thức dự thi TN các lớp hệ Đại học chính quy ngành Quản trị, Kế toán khóa 2011-2015 (6/4/2015 )
Học viện thông báo: kế hoạch Tổ chức hướng dẫn ôn tập kiến thức dự thi TN cho sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy ngành Quản trị, Kế toán khóa 2011-2015 cụ thể như sau:
Thông báo: Thời khóa biểu, danh sách các lớp học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 tại cơ sở Hà Nội (25/12/2014 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Điều chỉnh lịch học môn Kế toán quản trị (Nhóm 2) và Thị trường chứng khoán (L14KT); Danh sách các lớp học phần hệ đại học, cao đẳng khóa 2014 (Cập nhật 09/03/2015)...
Thông báo
Lịch học, danh sách
Lịch thi
Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2014-2015 (17/4/2015 )
Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2014-2015 của sinh viên các lớp Đại học, cao đẳng khóa 2012, 2013 (D12, D13, C12,C13) ; Đại học chính quy khóa 2011 (D11); sinh viên các lớp liên thông cao đẳng - đại học khóa 2013 (L13); sinh viên các lớp chất lượng cao E12, E13. Cụ thể như sau:

Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2014-2015 (17/3/2015 )
Thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2014-2015 (4/11/2014 )
Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2014-2015 các lớp C12 (22/1/2015 )
Lịch thi phụ học kỳ 2 năm học 2013-2014 (cập nhật lịch thi bổ sung 08.09.2014) (9/9/2014 )
Kết quả học tập
Công tác HSSV
NCKH, tư vấn, hỗ trợ