Thông báo
Thông báo từ Học Viện
Thông báo từ phòng GV&CTSV
Thông báo từ Đoàn thanh niên
Lịch học, danh sách
Lịch học theo kỳ
Lịch học lại lớp riêng
Danh sách lớp
Ngừng học, thôi học, tiếp nhận SV
Lịch thi
Lịch thi, thi lại học kỳ
Lịch thi các lớp riêng
DS SV đủ điều kiện dự thi
Kết quả học tập
Kết quả thi, thi lại
Kết quả học tập, kỳ học, năm học
Miễn học, miễn thi
Thực tập tốt nghiệp
Kế hoạch thực tập, tốt nghiệp
Lịch ôn tập, thi, bảo vệ tốt nghiệp
Thủ tục, quyết định, danh sách tốt nghiệp
Thông tin văn bằng, phát bằng
Chính trị và Công tác Sinh viên
Thông báo
Hướng dẫn thủ tục
Trợ cấp, miễn giảm
Khen thưởng – kỷ luật
Kết quả rèn luyện HSSV
Học bổng KKHT
NCKH, tư vấn, hỗ trợ
Thông tin NCKH của SV
Việc làm, học bổng, hỗ trợ
Thông tin đào tạo, bồi dưỡng
Trao đổi, hỏi đáp
Văn bản
Quy định của nhà nước, Bộ GD&ĐT
Quy định, hướng dẫn của HV
Văn bản, quy định về học phí đào tạo
Các biểu mẫu thường dùng
Tin mới
Kế hoạch ôn tập, giải đáp kiến thức dự thi tốt nghiệp và đề cương ôn thi cho sinh viên đại học chính quy khóa 2010-2015 (D10) (21/8/2014 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch ôn tập, giải đáp kiến thức dự thi tốt nghiệp và đề cương ôn thi cho sinh viên đại học chính quy khóa 2010-2015 (D10) cụ thể như sau:
Thông báo: V/v Công bố danh sách sinh viên đăng ký học lại, hai văn bằng được học ghép (18/8/2014 )
Phòng Giáo vụ thông báo Danh sách đăng ký của các sinh viên khóa 11 và các năm trước; sinh viên học 2 văn bằng (Đối tượng 2.b và 2.c trong thông báo số 100/TB-GV)
Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy, liên thông lên đại học, đại học vừa làm vừa, đại học từ xa, Cao đẳng chính quy của Học viện (12/8/2014 )
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy, Liên thông lên đại học, Đại học từ xa, Đại học vừa làm vừa học, Cao đẳng chính quy của toàn Học viện đợt tháng 08/2014, cụ thể:
Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên có QĐ công nhận tốt nghiệp tháng 8/2014 (11/8/2014 )
Phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (GCNTN) tạm thời, bảng điểm học tập và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của các lớp Đại học chính quy khóa 2010 ngành Kế toán (các lớp D10KT1,2), Cao đẳng chính quy khóa 2011 (các lớp C11), Liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2012 (các lớp L12) và sinh viên khóa trước trả nợ ...
Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ 1 năm học 2014-2015 (6/8/2014 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ 1 năm học 2014-2015 của sinh viên các lớp cao đẳng, đại học chính quy, liên thông L13, các lớp chất lượng cao, cụ thể như sau:
Lịch thi
NCKH, tư vấn, hỗ trợ