Thông báo
Thông báo từ Học Viện
Thông báo từ phòng GV
Lịch học, danh sách
Lịch học theo kỳ
Lịch học lại lớp riêng
Danh sách lớp
Ngừng học, thôi học, tiếp nhận SV
Lịch thi
Lịch thi, thi lại học kỳ
Lịch thi các lớp riêng
DS SV đủ điều kiện dự thi
Kết quả học tập
Kết quả thi, thi lại
Kết quả học tập, kỳ học, năm học
Miễn học, miễn thi
Thực tập tốt nghiệp
Kế hoạch thực tập, tốt nghiệp
Lịch ôn tập, thi, bảo vệ tốt nghiệp
Thủ tục, quyết định, danh sách tốt nghiệp
Thông tin văn bằng, phát bằng
Chính trị và Công tác Sinh viên
Thông báo
Hướng dẫn thủ tục
Trợ cấp, miễn giảm
Khen thưởng – kỷ luật
Kết quả rèn luyện HSSV
Học bổng KKHT
NCKH, tư vấn, hỗ trợ
Thông tin NCKH của SV
Việc làm, học bổng, hỗ trợ
Thông tin đào tạo, bồi dưỡng
Trao đổi, hỏi đáp
Văn bản
Quy định của nhà nước, Bộ GD&ĐT
Quy định, hướng dẫn của HV
Văn bản, quy định về học phí đào tạo
Các biểu mẫu thường dùng
Tin mới
Kế hoạch thi tiếng anh tăng cường học kỳ 2 năm học 2015-2016 (26/9/2016 )
Phòng Giáo vụ thông báo:Kế hoạch thi tiếng anh tăng cường học kỳ 2 năm học 2015-2016, cụ thể như sau:
Thông báo V/v: Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2012 các ngành kỹ thuật - Cơ sở đào tạo Hà Nội (23/9/2016 )
Phòng Giáo vụ thông báo về điều kiện, kế hoạch và hình thức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2012 các ngành kỹ thuật (D12VT, CN, ATTTM, Đ-ĐT, ĐPT, E12) như sau:
Thông báo: Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp sinh viên: Chất lượng cao khóa 2015, Đại học chính quy khóa 2016, Cao đẳng nghề khóa 2016 (21/9/2016 )
Phòng Giáo vụ thông báo Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng- An ninh (GDQP-AN) cho các lớp sinh viên: Chất lượng cao khóa 2015, Đại học chính quy khóa 2016, Cao đẳng nghề khóa 2016. Cụ thể:
Thông báo: V/v Kết quả xử lý đơn học lại, học ghép sinh viên hệ niên chế học kỳ 1 năm học 2016-2017 (19/9/2016 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Kết quả xử lý đơn học lại, học ghép sinh viên hệ niên chế học kỳ 1 năm học 2016-2017 (gửi email), danh sách các đơn bị loại do sai quy định, cập nhật danh sách sinh viên niên chế học ghép với khóa 2016 (19/09/2016)...
Thông báo: Danh sách sinh viên dự kiến xét tốt nghiệp đợt T09/2016 (16/9/2016 )
Danh sách sinh viên dự kiến xét tốt nghiệp các lớp D12QTM, D12QTDN, D12KT, L14QT, L14KT và 1 số sinh viên C12 C13 L13 trả nợ môn học (Kết quả học tập tính đến hết học kỳ 2 năm học 2015-2016), Cập nhật 19/09/2016...
Lịch học, danh sách
Lịch thi
Kết quả học tập
NCKH, tư vấn, hỗ trợ