Thông báo
Thông báo từ Học Viện
Thông báo từ phòng GV
Lịch học, danh sách
Lịch học theo kỳ
Lịch học lại lớp riêng
Danh sách lớp
Ngừng học, thôi học, tiếp nhận SV
Lịch thi
Lịch thi, thi lại học kỳ
Lịch thi các lớp riêng
DS SV đủ điều kiện dự thi
Kết quả học tập
Kết quả thi, thi lại
Kết quả học tập, kỳ học, năm học
Miễn học, miễn thi
Thực tập tốt nghiệp
Kế hoạch thực tập, tốt nghiệp
Lịch ôn tập, thi, bảo vệ tốt nghiệp
Thủ tục, quyết định, danh sách tốt nghiệp
Thông tin văn bằng, phát bằng
Chính trị và Công tác Sinh viên
Thông báo
Hướng dẫn thủ tục
Trợ cấp, miễn giảm
Khen thưởng – kỷ luật
Kết quả rèn luyện HSSV
Học bổng KKHT
NCKH, tư vấn, hỗ trợ
Thông tin NCKH của SV
Việc làm, học bổng, hỗ trợ
Thông tin đào tạo, bồi dưỡng
Trao đổi, hỏi đáp
Văn bản
Quy định của nhà nước, Bộ GD&ĐT
Quy định, hướng dẫn của HV
Văn bản, quy định về học phí đào tạo
Các biểu mẫu thường dùng
Tin mới
Thông báo: Công bố thời khóa biểu học tập, danh sách các lớp môn học/học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 (1/9/2015 )
Công bố Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2015-2016 của các khóa hệ tín chỉ (D12, C13, D13, C14, D14, E12, E13, E14, L14, C15, D15) tại cơ sở đào tạo Hà Nội,Danh sách sinh viên các lớp môn học/ học phần, cụ thể như sau:
Thông báo: Kết luận của hội đồng họp xét, xử lý kết quả học tập năm học 2014-2015 (6/10/2015 )
Học viện thông báo kết luận của Hội đồng tới các lớp sinh viên hệ chính quy dài hạn như sau:
Thông báo: Thời khóa biểu Tiếng anh và danh sách lớp sinh viên đăng ký theo học lớp CLC khóa 2015 (1/10/2015 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Thời khóa biểu lớp tiếng anh (A1.1; A1.2; A2.1) và danh sách lớp sinh viên đăng ký theo học lớp chất lượng cao khóa 2015, Cụ thể như sau:
Thông báo: V/v Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ liên thông CĐ - ĐH khóa 2013 ngành VT, CN (30/9/2015 )
Phòng Giáo vụ thông báo điều kiện, kế hoạch và hình thức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với các lớp hệ liên thông khóa 2013 ngành VT, CNTT như sau:
Thông báo: V/v Tạm thu hồ sơ xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2015 - 2016 (30/9/2015 )
Học viện thông báo hướng dẫn sinh viên tạm nộp hồ sơ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập về Học viện năm học 2015-2016, cụ thể như sau:
Thông báo
Lịch học, danh sách
Lịch thi
Kết quả học tập
NCKH, tư vấn, hỗ trợ