Thông báo
Thông báo từ Học Viện
Thông báo từ phòng GV
Lịch học, danh sách
Lịch học theo kỳ
Lịch học lại lớp riêng
Danh sách lớp
Ngừng học, thôi học, tiếp nhận SV
Lịch thi
Lịch thi, thi lại học kỳ
Lịch thi các lớp riêng
DS SV đủ điều kiện dự thi
Kết quả học tập
Kết quả thi, thi lại
Kết quả học tập, kỳ học, năm học
Miễn học, miễn thi
Thực tập tốt nghiệp
Kế hoạch thực tập, tốt nghiệp
Lịch ôn tập, thi, bảo vệ tốt nghiệp
Thủ tục, quyết định, danh sách tốt nghiệp
Thông tin văn bằng, phát bằng
Chính trị và Công tác Sinh viên
Thông báo
Hướng dẫn thủ tục
Trợ cấp, miễn giảm
Khen thưởng – kỷ luật
Kết quả rèn luyện HSSV
Học bổng KKHT
NCKH, tư vấn, hỗ trợ
Thông tin NCKH của SV
Việc làm, học bổng, hỗ trợ
Thông tin đào tạo, bồi dưỡng
Trao đổi, hỏi đáp
Văn bản
Quy định của nhà nước, Bộ GD&ĐT
Quy định, hướng dẫn của HV
Văn bản, quy định về học phí đào tạo
Các biểu mẫu thường dùng
Tin mới
Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo D11DT (30/10/2014 )
Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2014-2015; Theo đề xuất của khoa Kỹ thuật điện tử 1 về việc phân chuyên ngành đào tạo đối với các lớp D11DT1,2,3 từ học kỳ 2 năm học 2014-2015; Phòng Giáo vụ thông báo tới các lớp liên quan về việc phân chuyên ngành như sau:
Thông báo: Thay đổi phòng học (27/10/2014 )
Căn cứ kế hoạch thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2014; thời gian ngày 31/10 và 01-02/11/2014; tổ chức tại nhà A2. Học viện thông báo thay đổi phòng học trong thời gian diễn ra kỳ thi...
Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên có QĐ công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10/2014 (20/10/2014 )
Phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (GCNTN) tạm thời, bảng điểm học tập và hoàn trả hồ sơ HSSV cho 134 sinh viên của các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2011 và 57 sinh viên hệ Đại học, Liên thông CĐ-ĐH chính quy các khóa trước được xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10/2014...
Thông báo: V/v Điều chỉnh thời khóa biểu chính thức, danh sách lớp tạm thời Khóa 2014 - Học kỳ 1, năm học 2014-2015 (16/10/2014 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Điều chỉnh thời khóa biểu 1 số lớp theo kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng, danh sách lớp tạm thời, thời khóa biểu chính thức toàn khóa 2014 (Cập nhật 06/10/2014), cụ thể như sau:
Thông báo V/v: Công bố danh sách sinh viên học ghép với khóa 14 học kỳ I năm học 2014-2015 (8/10/2014 )
Phòng Giáo vụ phê duyệt và thông báo kết quả đăng ký học ghép với khóa 14 (đợt 2, đợt 1 đã tổ chức đăng ký học ghép với các khóa 11, 12, 13), cụ thể:
Thông báo
Lịch thi
Kết quả học tập
NCKH, tư vấn, hỗ trợ