Thông báo
Thông báo từ Học Viện
Thông báo từ phòng GV&CTSV
Thông báo từ Đoàn thanh niên
Lịch học, danh sách
Lịch học theo kỳ
Lịch học lại lớp riêng
Danh sách lớp
Ngừng học, thôi học, tiếp nhận SV
Lịch thi
Lịch thi, thi lại học kỳ
Lịch thi các lớp riêng
DS SV đủ điều kiện dự thi
Kết quả học tập
Kết quả thi, thi lại
Kết quả học tập, kỳ học, năm học
Miễn học, miễn thi
Thực tập tốt nghiệp
Kế hoạch thực tập, tốt nghiệp
Lịch ôn tập, thi, bảo vệ tốt nghiệp
Thủ tục, quyết định, danh sách tốt nghiệp
Thông tin văn bằng, phát bằng
Chính trị và Công tác Sinh viên
Thông báo
Hướng dẫn thủ tục
Trợ cấp, miễn giảm
Khen thưởng – kỷ luật
Kết quả rèn luyện HSSV
Học bổng KKHT
NCKH, tư vấn, hỗ trợ
Thông tin NCKH của SV
Việc làm, học bổng, hỗ trợ
Thông tin đào tạo, bồi dưỡng
Trao đổi, hỏi đáp
Văn bản
Quy định của nhà nước, Bộ GD&ĐT
Quy định, hướng dẫn của HV
Văn bản, quy định về học phí đào tạo
Các biểu mẫu thường dùng
Tin mới
Thông báo: Lịch thi lần 2 năm học 2013-2014 (29/7/2014 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Lịch thi lần cho các sinh viên CĐ- ĐH khóa 2012: Đối tượng: Nộp học phí muộn, hoãn thi lần 1 có phép, cụ thể như sau:
Thông báo: V/v Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị cấp bằng tốt nghiệp hệ chính quy Liên thông CĐ-ĐH khóa 2012 (L12VT, CN) (24/7/2014 )
Thực hiện kế hoạch tốt nghiệp của các lớp Liên thông chính quy khóa 2012 (các lớp L12VT, L12CN). Để thông tin được đầy đủ, chính xác, Phòng Giáo vụ đề nghị Ban cán sự, sinh viên các lớp L12VT, CN thực hiện ngay các nội dung sau đây:
Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ 1 năm học 2014-2015 (23/7/2014 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ 1 năm học 2014-2015 của sinh viên các lớp cao đẳng, đại học chính quy, liên thông L13, các lớp chất lượng cao, cụ thể như sau:
Thông báo V/v: Ban hành lịch giảng dạy , lịch thi và danh sách chính thức kỳ phụ năm học 2013-2014 (1/7/2014 )
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014, Phòng Giáo vụ thông báo Thời khóa biểu, lịch thi, danh sách lớp chính thức học kỳ học phụ năm học 2013-2014 như sau:
Thông báo: V/v Thực hiện miễn, giảm học phí đối với các đối tượng sinh viên chính quy của Học viện từ năm học 2013 – 2014 (23/6/2014 )
Học viện thông báo về việc miễn giảm học phí năm học 2013-2014 như sau:
Lịch học, danh sách
Kết quả học tập
Thực tập, tốt nghiệp
NCKH, tư vấn, hỗ trợ