Thông báo
Thông báo từ Học Viện
Thông báo từ phòng GV
Lịch học, danh sách
Lịch học theo kỳ
Lịch học lại lớp riêng
Danh sách lớp
Ngừng học, thôi học, tiếp nhận SV
Lịch thi
Lịch thi, thi lại học kỳ
Lịch thi các lớp riêng
DS SV đủ điều kiện dự thi
Kết quả học tập
Kết quả thi, thi lại
Kết quả học tập, kỳ học, năm học
Miễn học, miễn thi
Thực tập tốt nghiệp
Kế hoạch thực tập, tốt nghiệp
Lịch ôn tập, thi, bảo vệ tốt nghiệp
Thủ tục, quyết định, danh sách tốt nghiệp
Thông tin văn bằng, phát bằng
Chính trị và Công tác Sinh viên
Thông báo
Hướng dẫn thủ tục
Trợ cấp, miễn giảm
Khen thưởng – kỷ luật
Kết quả rèn luyện HSSV
Học bổng KKHT
NCKH, tư vấn, hỗ trợ
Thông tin NCKH của SV
Việc làm, học bổng, hỗ trợ
Thông tin đào tạo, bồi dưỡng
Trao đổi, hỏi đáp
Văn bản
Quy định của nhà nước, Bộ GD&ĐT
Quy định, hướng dẫn của HV
Văn bản, quy định về học phí đào tạo
Các biểu mẫu thường dùng
Tin mới
Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2014-2015 (17/4/2015 )
Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2014-2015: Điều chỉnh phòng thi 1 số lớp khóa 2011,2012, 2013, cập nhật lịch thi khóa 2014 (C14, D14, E14, L14) - 19/05/2015, cụ thể như sau:
Kế hoạch triển khai tập huấn, tổ chức đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2015-2016 (15/5/2015 )
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016 và kế hoạch công tác năm 2015 của Học viện. Học viện thông báo tổ chức đăng ký môn học của Học kỳ I (năm học 2015-2016); điều chỉnh 1 số môn học trong chương trình đào tạo 1 số ngành (cập nhật 15/05/2015)...
Thông báo: Về việc Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ liên thông CĐ – ĐH khóa 2013 ngành KT, QTKD (lớp L13KT, L13QT) Cơ sở đào tạo Hà Nội (12/5/2015 )
Phòng Giáo vụ thông báo về điều kiện, kế hoạch và hình thức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với các lớp hệ liên thông khóa 2013 ngành Kế toán, Quản trị Kinh doanh như sau:
Thông báo V/v: Tổ chức học các học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng khóa 2012 (11/5/2015 )
Phòng Giáo vụ thông báo thời khóa biểu, danh sách các lớp học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp của sinh viên các lớp cao đẳng khóa 2012 (cập nhật 11/05/2015), cụ thể như sau:
Thông báo V/v: Tổ chức học trong học kỳ phụ năm học 2014-2015 (Học kỳ hè) (8/4/2015 )
Phòng Giáo vụ: Thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ phụ cho sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy và những sinh viên các khóa trước còn nợ môn chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp nhưng còn thời gian đào tạo...
Thông báo
Lịch học, danh sách
Lịch thi
Kết quả học tập
Công tác HSSV
NCKH, tư vấn, hỗ trợ