Thông báo
Thông báo từ Học Viện
Thông báo từ phòng GV
Lịch học, danh sách
Lịch học theo kỳ
Lịch học lại lớp riêng
Danh sách lớp
Ngừng học, thôi học, tiếp nhận SV
Lịch thi
Lịch thi, thi lại học kỳ
Lịch thi các lớp riêng
DS SV đủ điều kiện dự thi
Kết quả học tập
Kết quả thi, thi lại
Kết quả học tập, kỳ học, năm học
Miễn học, miễn thi
Thực tập tốt nghiệp
Kế hoạch thực tập, tốt nghiệp
Lịch ôn tập, thi, bảo vệ tốt nghiệp
Thủ tục, quyết định, danh sách tốt nghiệp
Thông tin văn bằng, phát bằng
Chính trị và Công tác Sinh viên
Thông báo
Hướng dẫn thủ tục
Trợ cấp, miễn giảm
Khen thưởng – kỷ luật
Kết quả rèn luyện HSSV
Học bổng KKHT
NCKH, tư vấn, hỗ trợ
Thông tin NCKH của SV
Việc làm, học bổng, hỗ trợ
Thông tin đào tạo, bồi dưỡng
Trao đổi, hỏi đáp
Văn bản
Quy định của nhà nước, Bộ GD&ĐT
Quy định, hướng dẫn của HV
Văn bản, quy định về học phí đào tạo
Các biểu mẫu thường dùng
Tin mới
Thông báo V/v: Điều chỉnh đăng ký, đăng ký học lại, học hai văn bằng, học cải thiện điểm trong học kỳ I năm học 2015-2016 (31/7/2015 )
Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký học ghép lớp trong học kỳ I năm học 2015-2016 cho sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy, như sau:
THÔNG BÁO Về việc rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2011 (30/7/2015 )
Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp của các lớp Đại học chính quy khóa 2011(các ngành VT, CNTT, ĐPT, Đ-ĐT). Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự, Sinh viên các lớp trên thực hiện ngay các nội dung sau đây:
Thông báo: V/v Cấp bằng tốt nghiệp đợt tháng 07/2015 (30/7/2015 )
Học viện thông báo cấp bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, Đại học chính quy, Cao đẳng chính quy, Liên thông lên đại học, Đại học vừa làm vừa học, Đại học từ xa đợt tháng 7.2015, cụ thể
Lịch thi học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2014-2015 (22/7/2015 )
Phòng Giáo vụ thông báo:Lịch thi học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2014-2015, Điều chỉnh lịch thi môn Ngôn ngữ lập trình C++ (nhóm 01&02) (cập nhật 30/07/2015),Cụ thể như sau:
Lịch thi thi lần 2, lịch thi phụ học kỳ 2 năm học 2014-2015 (15/7/2015 )
Phòng Giáo vụ thông báo:Lịch thi thi lần 2 kỳ 2 các lớp D11; Lịch thi phụ học kỳ 2 dành cho sinh viên các lớp tín chỉ, điều chỉnh lịch thi môn Nhập môn CNPM (22/07/2015), cụ thể như sau:
Lịch học, danh sách
Lịch thi
Kết quả học tập
NCKH, tư vấn, hỗ trợ