Thông báo
Thông báo từ Học Viện
Thông báo từ phòng GV
Lịch học, danh sách
Lịch học theo kỳ
Lịch học lại lớp riêng
Danh sách lớp
Ngừng học, thôi học, tiếp nhận SV
Lịch thi
Lịch thi, thi lại học kỳ
Lịch thi các lớp riêng
DS SV đủ điều kiện dự thi
Kết quả học tập
Kết quả thi, thi lại
Kết quả học tập, kỳ học, năm học
Miễn học, miễn thi
Thực tập tốt nghiệp
Kế hoạch thực tập, tốt nghiệp
Lịch ôn tập, thi, bảo vệ tốt nghiệp
Thủ tục, quyết định, danh sách tốt nghiệp
Thông tin văn bằng, phát bằng
Chính trị và Công tác Sinh viên
Thông báo
Hướng dẫn thủ tục
Trợ cấp, miễn giảm
Khen thưởng – kỷ luật
Kết quả rèn luyện HSSV
Học bổng KKHT
NCKH, tư vấn, hỗ trợ
Thông tin NCKH của SV
Việc làm, học bổng, hỗ trợ
Thông tin đào tạo, bồi dưỡng
Trao đổi, hỏi đáp
Văn bản
Quy định của nhà nước, Bộ GD&ĐT
Quy định, hướng dẫn của HV
Văn bản, quy định về học phí đào tạo
Các biểu mẫu thường dùng
Tin mới
Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2014-2015 (17/3/2015 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Cập nhật kế hoạch thi lần 2 kỳ 1 các lớp Cao đẳng, Đại học, Liên thông CĐ-ĐH khóa 2014(Cập nhật lịch thi điều chỉnh 1 số môn học 17/03/2015)...
Thông báo V/v: Điều chỉnh phòng học các lớp có kíp học ngày 21-22/03/2015 tại nhà A3 ( )
Căn cứ Kế hoạch thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại cơ sở Hà Đông trong hai ngày 21-22/03/2015; Phòng Giáo vụ thông báo điều chỉnh phòng học các lớp có kíp học vào ngày 21-22/03/2015 tại nhà A3 như sau:
Thông báo: V/v Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2010 (16/3/2015 )
Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 2010-2015, Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch triệu tập sinh viên tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp như sau:
Kế hoạch: Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Tháng 03 năm 2015) (4/3/2015 )
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015, Học viện thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đối với sinh viên tại Cơ sở Đào tạo Hà Đông trong tháng 03 năm 2015 cụ thể như sau:
Thông báo: Thời khóa biểu, danh sách các lớp học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 tại cơ sở Hà Nội (25/12/2014 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Điều chỉnh lịch học môn Kế toán quản trị (Nhóm 2) và Thị trường chứng khoán (L14KT); Danh sách các lớp học phần hệ đại học, cao đẳng khóa 2014 (Cập nhật 09/03/2015)...
Lịch học, danh sách
Lịch thi
Kết quả học tập
Thực tập, tốt nghiệp
Công tác HSSV
NCKH, tư vấn, hỗ trợ