Thông báo
Thông báo từ Học Viện
Thông báo từ phòng GV&CTSV
Thông báo từ Đoàn thanh niên
Lịch học, danh sách
Lịch học theo kỳ
Lịch học lại lớp riêng
Danh sách lớp
Ngừng học, thôi học, tiếp nhận SV
Lịch thi
Lịch thi, thi lại học kỳ
Lịch thi các lớp riêng
DS SV đủ điều kiện dự thi
Kết quả học tập
Kết quả thi, thi lại
Kết quả học tập, kỳ học, năm học
Miễn học, miễn thi
Thực tập tốt nghiệp
Kế hoạch thực tập, tốt nghiệp
Lịch ôn tập, thi, bảo vệ tốt nghiệp
Thủ tục, quyết định, danh sách tốt nghiệp
Thông tin văn bằng, phát bằng
Chính trị và Công tác Sinh viên
Thông báo
Hướng dẫn thủ tục
Trợ cấp, miễn giảm
Khen thưởng – kỷ luật
Kết quả rèn luyện HSSV
Học bổng KKHT
NCKH, tư vấn, hỗ trợ
Thông tin NCKH của SV
Việc làm, học bổng, hỗ trợ
Thông tin đào tạo, bồi dưỡng
Trao đổi, hỏi đáp
Văn bản
Quy định của nhà nước, Bộ GD&ĐT
Quy định, hướng dẫn của HV
Văn bản, quy định về học phí đào tạo
Các biểu mẫu thường dùng
Tin mới
Thông báo V/v: Nghỉ học ngày 02/05/2014 và lịch học bù (18/4/2014 )
Phòng GV&CTSV thông báo tới các Khoa đào tạo 1, các Viện và các lớp sinh viên: Nghỉ học ngày 02/05/2014 và lịch học bù
Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp hệ Đại học văn bằng 2 khóa 2010, Cao đẳng chính quy trả nợ - Đợt tháng 4.2014 (18/4/2014 )
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy - Đợt tháng 4.2014 cho các sinh viên, cụ thể:
Thông báo V/v: Kế hoạch tổ chức đăng ký môn học học kỳ I năm học 2014-2015 (17/4/2014 )
Thực hiện triển khai kế hoạch cho sinh viên đăng ký lớp học phần trên hệ thống đối với các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy dài hạn khóa 2012, 2013 theo kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2014-2015...
Thông báo: Kế hoạch thi- danh sách sinh viên các lớp học lại (Lớp riêng) học kỳ 2 năm học 2013-2014 (15/4/2014 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi, danh sách sinh viên các lớp học lại (Lớp riêng) học kỳ 2 năm học 2013-2014. Cụ thể như sau:
Thông báo: v/v Thay đổi phòng học (11/4/2014 )
Để đảm bảo kế hoạch học tập của các lớp . Phòng Hành chính – BV thông báo điều chuyển phòng học của các lớp học kíp 2 thứ 6 ngày 11/04 và thứ 7 ngày 12/04; như sau:
Lịch thi
Kết quả học tập
Thông báo V/v: Thông báo kết quả xét buộc thôi học, cảnh báo học vụ khóa 2012 (14/10/2013 )
Thực hiện kết luận của Hội đồng xét học tiếp, ngừng học, buộc thôi học của Học viện; Căn cứ các quy chế, quy định về đào tạo hiện hành, phòng GV&CTSV thông báo danh sách sinh viên thuộc diện tạm ngừng học, buộc thôi học theo quy chế đào tạo trên cơ sở KQHT năm học 2012-2013 tính đến ngày 31/8/2013 của các lớp sinh viên khóa 2012 hệ chính quy dài hạn.

Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 các lớp L11(đợt 1) (20/6/2012 )
Bảng điểm thi lần 2 học kỳ 2 các lớp C09, lần 2 học kỳ 4 lớp L10CQCN02 năm học 2011 - 2012 (13/6/2012 )
Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2011 - 2012 các lớp ngành CNTT (4/6/2012 )
Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2011 - 2012 các lớp ĐHCQ ngành QTKD - KTDT (4/6/2012 )
Công tác HSSV
NCKH, tư vấn, hỗ trợ