Thông báo
Thông báo từ Học Viện
Thông báo từ phòng GV
Lịch học, danh sách
Lịch học theo kỳ
Lịch học lại lớp riêng
Danh sách lớp
Ngừng học, thôi học, tiếp nhận SV
Lịch thi
Lịch thi, thi lại học kỳ
Lịch thi các lớp riêng
DS SV đủ điều kiện dự thi
Kết quả học tập
Kết quả thi, thi lại
Kết quả học tập, kỳ học, năm học
Miễn học, miễn thi
Thực tập tốt nghiệp
Kế hoạch thực tập, tốt nghiệp
Lịch ôn tập, thi, bảo vệ tốt nghiệp
Thủ tục, quyết định, danh sách tốt nghiệp
Thông tin văn bằng, phát bằng
Chính trị và Công tác Sinh viên
Thông báo
Hướng dẫn thủ tục
Trợ cấp, miễn giảm
Khen thưởng – kỷ luật
Kết quả rèn luyện HSSV
Học bổng KKHT
NCKH, tư vấn, hỗ trợ
Thông tin NCKH của SV
Việc làm, học bổng, hỗ trợ
Thông tin đào tạo, bồi dưỡng
Trao đổi, hỏi đáp
Văn bản
Quy định của nhà nước, Bộ GD&ĐT
Quy định, hướng dẫn của HV
Văn bản, quy định về học phí đào tạo
Các biểu mẫu thường dùng
Tin mới
Thông báo: V/v Điều chỉnh phòng học (25/11/2014 )
Căn cứ kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2014-2015. Để đảm bảo an toàn trong quá trình diễn ra kỳ thi; Phòng Giáo vụ thông báo điều chỉnh phòng học, thời gian chuyển địa điểm học tập của các lớp bắt đầu từ ngày 01/12/2014 cho đến hết kỳ học. Chi tiết các lớp điều chuyển như sau:
Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo hệ liên thông CĐ-ĐH khóa 2013 (18/11/2014 )
Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2014-2015; Theo chương trình khung giáo dục đại học liên thông từ cao đẳng theo tín chỉ của khóa 2013, Phòng Giáo vụ thông báo tới các lớp liên quan về việc phân chuyên ngành như sau:
Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp ngành ĐH CNTT khóa 2012 (D12CN) (11/11/2014 )
Phòng Giáo vụ thông báo tới các lớp liên quan về việc phân chuyên ngành các lớp sinh viên hệ ĐH công nghệ thông tin khóa 2012 (D12CN), cụ thể như sau:
Kế hoạch triển khai tập huấn và tổ chức đăng ký môn học của Học kỳ 2 (năm học 2014-2015) (10/11/2014 )
Học viện thông báo kế hoạch triển khai tập huấn đăng ký môn học và tổ chức đăng ký môn học của Học kỳ 2 (năm học 2014-2015) cho các lớp sinh viên hệ Cao đẳng, Đại học chính quy các khóa 2012, 2013 và 2014 như sau:
Thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2014-2015 (4/11/2014 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2014-2015: Điều chỉnh lịch thi Môn Công nghệ .Net, Công nghệ Java (C12), Điều chỉnh lịch thi môn Ngôn ngữ lập trình C++ (cập nhật 21/11/2014)
Thông báo
Thông báo: V/v Điều chỉnh phòng học (25/11/2014 )
Căn cứ kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2014-2015. Để đảm bảo an toàn trong quá trình diễn ra kỳ thi; Phòng Giáo vụ thông báo điều chỉnh phòng học, thời gian chuyển địa điểm học tập của các lớp bắt đầu từ ngày 01/12/2014 cho đến hết kỳ học. Chi tiết các lớp điều chuyển như sau:

Thông báo V/v: Triệu tập Ban cán sự các lớp khóa 2011, 2012 và 2013 (19/11/2014 )
Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo hệ liên thông CĐ-ĐH khóa 2013 (18/11/2014 )
Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp ngành ĐH CNTT khóa 2012 (D12CN) (11/11/2014 )
Kế hoạch triển khai tập huấn và tổ chức đăng ký môn học của Học kỳ 2 (năm học 2014-2015) (10/11/2014 )
Lịch thi
Kết quả học tập
NCKH, tư vấn, hỗ trợ